Enkla tips för nya linsanvändare

Har du idag glasögon, men är intresserad av att antingen byta synhjälpmedel helt och hållet eller variera med linser, kan du hitta mycket nyttig information i vår artikeldatabas och i våra nyheter. Vårt mål är att ge en heltäckande bild av hur kontaktlinser kan hjälpa, hur du gör för att få recept för linser samt […]

Hur fungerar retur och reklamation av linser?

Linser är en förbrukningsvara, vilket automatiskt gör att möjligheterna att göra retur blir något mer begränsade. Samtidigt finns givetvis möjligheten att göra retur hos alla linsbutiker och returen är normalt kostnadsfri. Hur många dagars returrätt du har skiljer sig emellertid mellan olika långivare. Reklamationsrätten är mer standardiserad, detta på grund av lagkrav. Nedan kan du […]

Epidemi i närsynhet hos barn

Ny epidemiologisk forskning visar att miljöfaktorer har stor inverkan på närsynthet (myopi). De miljöfaktorer som har identifierats är framför allt den ökade skärmtiden, den ökade tiden med läsning och studier samt den minskade exponeringen för ”friska luften”. En global trend Att närsynthet hos barn ökar globalt är enkelt att se i forskningen. Det spelar mindre roll […]