Ögonlaser

Ögonlaser är en populär metod för att få bukt med flera olika typer av synfel. Själva proceduren kan gå till på flera sätt och det är graden av synfel som avgör vilken behandling som ska utföras. FS-LASIK är den behandlingsmetod som är mest känd, men även LASEK och Trans-PRK används flitigt i Sverige.

Behandlingar med ögonlaser är i regel mycket säkra och att större smärta uppstår är ovanligt. I tillägg är biverkningarna normalt små, och de som kan uppkomma ger inga större obehag. Nedan kan du läsa mer om ögonlaser som behandlingsform vid synfel.

För vem passar ögonlaser

Ögonlaser är en behandlingsmetod som fungerar för den som lider av närsynthet, översynthet eller astigmatism (brytningsfel). Det finns få undantag, men viktigt att känna till är att du bör vara under 45 år gammal. Äldre personer har nämligen en stelare lins, vilket innebär att en ögonlaseroperation inte kan få full effekt. För den som är till exempel 50 år är linsbyte (RLE) det naturliga alternativet.

Tre behandlingsmetoder

Det finns som sagt tre behandlingsmetoder med ögonlaser, nämligen FS-LASIK, LASEK och Trans-PRK. Här går vi igenom lite kort vilken metod som passar för vilka synfel och hur metoderna går till.

FS-LASIK är idag den vanligaste metoden för avhjälpning av synfel med ögonlaser. Den är lämplig för alla mindre allvarliga fall av närsynthet, översynthet och astigmatism. Det som sker vid operationen är att läkaren först skär ett lock i hornhinnan och sedan korrigerar synfelet. När ingreppet är klart placeras locket tillbaka för läkning. Själva läkningsprocessen tar inte lång tid.

Hela behandlingen på kliniken tar bara ett par timmar och den snabba läkningsprocessen gör att du kan gå tillbaka till arbetet nästa dag. Efter operationen kan du dock uppleva irritation och sveda i ögonen. Mot detta får du använda ögondroppar som har en bedövande verkan. Vanliga komplikationer är ljuskänslighet (normalt ett par dagar), torra ögon (från någon vecka till någon månad) och ljusringar i form av ”halos” (någon vecka).

LASEK är en metod speciellt anpassad för större synfel samt för dem som har hornhinnor som är tunnare än genomsnittet. Precis som för FS-LASIK är det översynthet, närsynthet och astigmatism som kan åtgärdas med LASEK. Med metoden kan synfel på ner till -10 korrigeras. Vid operationen viker läkaren bort hela hornhinnans yttre lager för att komma åt att genomföra korrigeringen, detta med en excimerlaser. Vid avslutad korrigering placeras lagret åter på plats.

En operation med LASEK är mer omfattande vilket ger upphov till en längre läkningsprocess. Du kan också uppleva en del smärta. Denna kan lindras med ögondroppar och vanligt smärtstillande. Det krävs också fler vårdande åtgärder – till exempel ska du bära bandagelinser i upp till fem dagar.

Trans-PRK är i grunden samma behandling som FS-LASIK och den kan användas för att åtgärda lindrigare synfel för den som har tunna hornhinnor. Läkningstiden är längre än vad den är för FS-LASIK och både behandling och eftervård är i regel något mer smärtsam.

Vad kostar ögonlaser?

Vad kostnaden för en operation med ögonlaser blir avgörs av vilken metod som används, men mellan tummen och pekfingret kostar en operation mellan 30 000 – 35 000 kr. I detta ingår både undersökning, operation och efterkontroller. Det är inte möjligt att få bidrag via landstinget, men en del arbetsgivare kan ge ekonomiskt stöd för ögonlaseroperationer. För den som behöver låna kan kliniken vara behjälplig med särskilda privatlån för ingreppet.