Rökning kan ge grå starr

Rökning är ju inte direkt något hälsofrämjande i sig. Det finns också exempel på specifika sjukdomar och andra negativa tillstånd i kroppen som kan orsakas eller förvärras av rökning. Grå starr är en sådan sjukdom. Det är numera klarlagt att rökning ökar risken att drabbas av grå starr. I en undersökning utförd av ett kinesiskt […]