Synundersökning

Visste du att synen representerar hela 80 procent av våra sinnen? Därför är det också lätt att förstå vilka konsekvenser det kan bli om man inte ser riktigt bra, till exempel när du kör bil, jobbar, är i skolan eller ser på tv, liksom hur skönt det är när ett synfel korrigeras så att man får fullgod syn efter att ha sett dåligt, haft ont i huvudet eller gått runt och kisat. Det första steget att ta ifall du vill få bättre syn eller om du helt enkelt bara vill veta hur dina ögon mår är att göra en synundersökning.

Flicka är på synundersökning

Varför synundersökning?

En synundersökning ger svar på vilken synskärpa du har, alltså kort och gott hur bra dina ögon ser. Undersökningen kan också visa ifall du har någon form av brytningsfel, om det finns någon skelningsproblematik och om du har någon bakomliggande ögonsjukdom som gör att du ser sämre än vanligt. Därför kan en synundersökning också innehålla fler delar för att få svar på vidare frågor. Om optikern till exempel tror att det kan vara så att du är drabbad av någon ögonsjukdom går han eller hon säkert vidare med fler undersökningar för att ta reda på om det stämmer och i så fall vilken ögonsjukdom det handlar om. Exempelvis kanske optikern tittar på ögats inre och yttre delar i mikroskop, tittar på ögonbottnen med en ögonbottenkamera eller mäter trycket på ögat.

Olika typer av undersökningar

Det finns flera olika typer av synundersökningar och det kan också skilja en del mellan olika optiker vad de erbjuder för slags synundersökningar. När du bokar en tid för undersökning hos din optiker kan du därför berätta lite kortfattat varför du vill boka ett besök, för då underlättar det för optikern att avsätta tillräckligt med tid för just det du vill undersöka. Exempelvis tar det betydligt längre tid för en synundersökning inför utprovning av kontaktlinser än det tar för en synundersökning inför ansökan av körkortstillstånd. Vad som ingår i de olika undersökningarna kan skilja sig åt beroende på vad du har för behov av undersökningen och vilket synfel du har.

Synundersökning för glasögon

En synundersökning kan ta allt från 30 till 60 minuter och den består vanligen av flera steg. I det första steget kommer du att få prata med en optiker om hur du och dina ögon mår, om du har någon sjukdomshistorik som kan vara viktig att ta hänsyn till, om det förekommer några ögonsjukdomar i din släkt, om du haft linser eller glasögon tidigare och om du äter några mediciner. Om du har glasögon sedan tidigare kommer troligen optikern att mäta upp styrkan på dem och fråga dig hur de har fungerat.

Därefter är det dags för undersökningen av dina ögon. Optikern kommer att kontrollera hur bra du ser med dina nuvarande kontaktlinser eller glasögon, liksom hur bra du ser helt utan hjälpmedel. Han eller hon kommer också att mäta exempelvis pupilldistans, ögonens rörelsefunktion, pupillreflexer samt kontrollera förekomst av eventuell skelning. Optikern vill se hur din syn är på olika avstånd, nära, längre bort och långt avstånd, liksom hur dina ögon samarbetar med varandra.

I det tredje steget är det dags att komma fram till vilken glasstyrka du behöver. Du kommer säkert att få testa några olika glas för att du ska kunna bedöma vilket som känns mest behagligt. Troligen kommer du också att få känna på din nya glasstyrka under en stund medan de är insatta i en provbåge. Under tiden kanske ni tittar på lämpliga bågar.

Synundersökning för linser

Funderar du på att skaffa linser behöver du också genomföra en synundersökning. I grund och botten går en sådan undersökning till ungefär som för glasögon, men det tillkommer vissa undersökningar och mätningar. Exempelvis behöver man mäta ögats form för att kunna se vilken lins som passar just dig bäst, liksom att kontrollera ögats yttre delar för att se så det inte finns några hinder för dig att börja använda kontaktlinser. Dessutom kommer du att få prova att sätta i och ta ur dina linser till dess att du känner dig bekväm med det. Ni kommer också att gå igenom vilka olika typer av kontaktlinser som finns för att komma fram till vilka som passar bäst för just dig. Om du redan använder kontaktlinser bör du sedan genomföra en synundersökning en gång om året för att kontrollera så att styrkan i dina linser fortfarande är rätt och för att kolla så att dina ögon mår bra av dem, men denna kontaktlinsundersökning är inte alls lika omfattande som den för nytillpassning av kontaktlinser.

Efter undersökningen

När synundersökningen är klar får du en ordination av din optiker, antingen vilken styrka du behöver ha på glasögon eller vilken typ av linser som passar dig. Beroende på vilket jobb, fritidsintressen och livsstil du har kanske en viss typ av synkorrigering passar bättre än en annan, eller så kanske du behöver kombinera olika typer av synkorrigering. Kanske du vill ha linser på fritiden, men behöver ha glasögon på dagen för att du har ett sådant jobb där linser inte fungerar så bra.