Linsimplantat

Linsimplantat, eller ICL med den internationella benämningen, är den metod som används i det fall ögonlaser inte fungerar. En anledning kan vara att synfelet är alltför stort och en annan att hornhinnorna helt enkelt är för tunna. Metoden kan i och för sig användas också vid mindre allvarliga synfel.

Metoden innebär att en ny lins placeras utanpå den befintliga. Det är detta förfarande som har gett upphov till benämningen. Linsimplantat är ett mer komplicerat ingrepp än exempelvis en ögonlaseroperation, och det kräver både en längre läkningstid och en längre tillvänjningsperiod. Att det handlar om ett implantant och inte en faktisk åtgärd på den befintliga linsen innebär att åtgärden är reversibel. Det går alltså att ta ut den syntetiska linsen vid ett senare tillfälle, till exempel för att byta den mot en starkare.

För vem passar linsimplantat?

Linsimplantat är framför allt en metod för den som lider av svåra synfel, det vill säga sådana som ligger utanför intervallet +4 – -10. Det är lite mindre vanligt att metoden används på grund av tunna hornhinnor. Har du ett större synfel – översynthet, närsynthet eller astigmatism – är metoden den främsta. Åldern spelar ingen roll med ICL.

Så här går behandlingen till

ICL är inte bara en enda operation, utan en längre process. Det första steget är en ögonundersökning i vilken läkaren fastställer vad som ska göras. Därefter sker först en behandling i vilken ögat behandlas med en laser. Syftet är att minska risken för ökat tryck när den nya linsen sätts in.

Själva operationen sker under lokalbedövning. Läkaren börjar med att lägga ett snitt genom vilket den nya linsen kan föras in ovanpå den befintliga. Snittet läker normalt av sig själv och komplikationer på grund av detta är ovanliga. Hela operationen tar sällan mer än 30 minuter. Att notera är att läkaren normalt opererar ett öga i taget och att den andra operationen sker först när det är tydligt att det första läker som det ska. Det kan gå upp till en månad mellan operationstillfällena.

Det finns risker med alla operationer, och en ICL-operation utgör inget undantag. Emellertid är de flesta komplikationer och biverkningar ganska modesta i både omfattning och styrka. Vanligtvis kan du gå tillbaka till ditt vanliga liv med arbete och fritid nästa dag.

Smärta kan uppstå direkt efter operationen och den kan sitta kvar i ett par veckor. Detsamma gäller ögonirritation samt torra ögon. Precis såsom gäller för linsbyte kan också halos (ljusringar) och skuggeffekter framträda under upp till ett par månader. Det tar helt enkelt tid för ögonen att vänja sig vid den förbättrade synen. Efter cirka tre månader brukar de flesta ha stabil syn efter operationen. Vissa gånger kan det krävas en ”touch-up” med ögonlaser, men det tillhör ovanligheterna.

Vad kostar linsimplantat?

En operation med linsimplantat kostar normalt omkring 45 000 – 50 000 kr på klinik. I detta pris ingår alla kostnader för hela processen från den första ögonundersökningen till efterkontrollerna och eventuella extra åtgärder. Landstinget kan inte hjälpa till att bekosta operationen, men vissa arbetsgivare kan medge så kallat bruttolöneavdrag.