Optiker

När du beställer linser på nätet behöver du ha ett färskt synintyg som helst inte är äldre än ett år. Man bör undersöka sina ögon hos en optiker årligen, dels för synskärpan som stadigt förändrar sig och dels för att kontrollera så att ögonen mår bra av linserna. Har du inte använt linser förut, så kommer du förutom att få ett synintyg också få hjälp med att prova ut linser och träna på att sätta i och ta ur dem, som är ett nog så viktigt moment.

En optiker är en högskoleutbildad person som undersöker ögon- och synfunktionen och ordinerar därefter synhjälpmedel. De kan också undersöka och upptäcka andra åkommor och remittera vidare till en ögonläkare för närmare undersökning.

Sett ur ett historiskt perspektiv har optikeryrket gått från att vara ett hantverksyrke till ett kliniskt yrke. Under de första decennierna på 1900-talet utbildades en optiker genom att vara lärling hos en optikermästare och där man efter några års praktik sedan fick avlägga ett gesällprov för att bevisa sina hantverksmässiga färdigheter. Kravet på att formalisera utbildningen drevs sedan tidigt 30-tal av optikerna själva och i början av 1990-talet blev det en högskole- och akademisk utbildning. Efter högskoleutbildningen blir man Legitimerad Optiker med kontaktlinsbehörighet. Som Legitimerad Optiker tillhör man Hälso- och Sjukvården och lyder därmed under Socialstyrelsens författningar och lagar.

Glasögon och linser

Synen förändras och försämras dessvärre med åren. Det är något som drabbar alla och det börjar oftast redan i 40-årsåldern. Att försöka förbättra sin synförmåga med olika hjälpmedel fanns redan beskrivet  i början på 1100-talet. När glasögonen sedan introducerades runt 1500-talet blev det en statussymbol och kopplades ihop med visdom och lärda personer. Fram till 1700-talet behövde man dock växla mellan två glasögon för att både kunna se på nära och långt håll och i slutet på århundradet kom man på idén med att ha två olika glas i samma glasögon – den bifokala linsen var därmed uppfunnen.

Kontaktlinser introducerades i slutet på 30-talet och de var tillverkade av glas. Det var strikt reglerat för vilka optiker som fick hantera linser och det var ögonläkare som utförde noggranna utprovningar och kontroller. I början av 70-talet kom de första mjuka kontaktlinserna och då startades också en särskild kontaktlinskurs. Utvecklingen av linsmaterial och teknik har sedan dess gått snabbt framåt och det finns numera linser för alla typer av brytnings- och synfel. Tillsammans med bättre material med mer komfort och genomsläpp av syre, är det numera möjligt att bära linser dygnet runt. Sedan några år tillbaka avreglerades försäljningen av kontaktlinser, vilket numera gör det möjligt att handla linser på nätet. Det är inte desto mindre viktigt att få korrekt hjälp av en legitimerad optiker med linsbehörighet både för utprovning av linser och vid årskontroller.

Rekommenderade Optiker

OptikerStadTel. nr: