Översynthet

Översynthet, eller hyperopi som är den medicinska termen, är ett synfel som innebär en svårighet med att se detaljer i föremål på nära håll medan det samtidigt är betydligt enklare att se klart på långt håll. Detta förhållande gör att synfelet även ibland går under benämningen långsynthet. Motsatsen till detta synfel är närsynthet.

Översynthet/långsynthet är det klart vanligaste synfelet i den svenska befolkningen och lägger man med ålderssynthet (läs mer nedan) kommer den absoluta majoriteten av alla svenskar att drabbas av synfelet i livet. Enligt färska siffror har faktiskt 80% av befolkningen (dem med ålderssynthet undantagna) en mildare grad av långsynthet.

Medicinskt brukar man beskriva översynthet som ett brytningsfel där linsen i ögat bryter ljuset i en för låg utsträckning i förhållande till ögats längd. Det innebär att brytningen sker en bit bakom näthinnan. För att avhjälpa detta problem måste konvexa linser, det vill säga linser med ett tjockare centrum, användas. Man kan likna en konvex lins med ett förstoringsglas.

Översynt man försöker läsa på ett papper

Besvär av översynthet

Den försämrade förmågan att kunna se klart på nära håll gör att den som är översynt kan få huvudvärk och uppleva att ögonen blir trötta vid exempelvis läsning, arbete vid datorn och annat arbete nära ögonen. Besvären kan uppstå ganska omedelbart men kan också växa gradvis. Ett tydligt tecken på översynthet är att en begynnande huvudvärk börjar komma framåt eftermiddagen.

Det går att kompensera för brytningsfelet genom att medvetet eller omedvetet fokusera närliggande objekt i större utsträckning, genom vilket ljusbrytningen ökar, men detta är en temporär lösning och den är mycket ansträngande. Vid mycket framträdande översynthet kan inte ackommodationsförmågan anpassas över huvud taget.

Linser för översynthet på nätet

Linser för hyperopi kan du beställa såväl hos din optiker som på nätet. Just långsynthet är som sagt ett mycket vanligt synfel och linser för avhjälpning av detta är de som säljs mest. Det stora utbudet och konkurrensen mellan tillverkarna gör att priserna successivt sjunker och du kan ganska enkelt hitta billiga linser för översynthet.

Om du har ett recept från en optiker kan du beställa dina linser direkt online genom att fylla i styrka, diameter, eventuellt brytningsfel och baskurva. Du kan köpa linser för långsynthet både i form av dagslinser och månadslinser. Om det är så att det var ett tag sedan receptet skrevs ut bör du göra en ny synundersökning för att få fram de exakta värden som behövs för att du ska kunna se bra med dina nya linser.

Ålderssynthet

Ålderssynthet, presbyopi med den medicinska benämningen, är ett synfel som framträder vid stigande ålder då ögats förmåga att ändra fokus för olika avstånd långsamt minskas, detta genom att ögat blir successivt stelare. Medicinskt brukar man säga att ögat successivt tappar sin ackommodationsförmåga. Många kan börja drabbas av ålderssynthet redan i 40-årsåldern och vid 60-årsåldern har de flesta en mer eller mindre allvarlig grad av ålderssynthet.

Det finns linser som kan användas för att avhjälpa några av de hinder som presbyopi ger upphov till. Dessa så kallade monovision linser fungerar på så sätt att det ena ögat korrigeras för nära avstånd medan det andra (det dominanta) korrigeras för långa avstånd. På så sätt uppnås en jämvikt och seendet blir bättre på alla avstånd. Optiker kan hjälpa till med synundersökning för att fastställa vilken hjälp som behövs.