Linser och idrott

Linser är lite av en skänk från ovan när det gäller dig som är seriös med din idrott. I stället för att bära glasögon, som både kan vara i vägen, vara svåra att hålla på plats och faktiskt kan ge upphov till skador på dig och andra, ser du utmärkt med dina kontaktlinser utan några av de besvär som är förknippade med glasögon.

Vi kan ta två exempel:
1. Om du springer eller cyklar finns risken att dina glasögon ramlar av nästippen. I tillägg kan de vara i vägen om du bär hjälm. Regnar det kan de imma igen och cyklar du i lerig terräng finns risk att de blir smutsiga. Med linser slipper du dessa problem.

2. Om du är aktiv i en lagidrott med fysiskt spel är glasögon rent av en fara både för dig och dina medspelare och motspelare. Förutom att de riskerar att ramla av på gräset eller på isen kan de krossas med mycket otrevliga konsekvenser som följd.

Med linser får du en bättre upplevelse

Är din syn nedsatt i den utsträckningen att du behöver hjälpmedel för att kunna utföra din idrott på det sätt du vill, är linser det enda valet. Det handlar inte bara om att förbättra synen i själva tränings- och tävlingsmomenten, utan också om att det är betydligt enklare att hantera ett par linser. Glasögon är ömtåliga och kräver omsorgsfull hantering före, under och efter idrottsaktiviteten. Det är fler än ett par glasögon som har glömts kvar på gymmet och antalet glasögon som har krossats i sportbagar i Sverige genom åren är nog för många för att räkna. Bär du å andra sidan linser behöver du inte bekymra dig om detta.

De enda idrotter för vilka linser är mindre lämpliga är idrotter i och på vatten, såsom simning, simhopp och vattenpolo. Linser bör över huvud taget inte komma i kontakt med vatten eftersom det innebär en reell risk för ögoninfektion. Förmodligen är det inte många som använder glasögon i simhallen heller, men det är bra att känna till att linser och vatten inte är bästa vänner.

Engångslinser är att föredra

För att verkligen få full frihet när du utövar dina favoritidrotter bör du använda engångslinser. På så sätt kan du enkelt kasta en uppsättning som av någon anledning blir oanvändbar för att snabbt öppna en ny förpackning. Du slipper också allt som har med rengöring att göra och behöver inte komma ihåg linsetuiet.

Linser för orientering

Orientering är en idrott som ställer höga krav på skarp syn både på kort och långt håll. Förmodligen är orientering den mest ”synintensiva” sporten, inte minst eftersom det gäller att kunna läsa en karta med mycket små detaljer medan man är i rörelse. Samtidigt är orientering en idrott som inte är direkt glasögonvänlig med löpning i olika hastigheter och med många språng över stock och sten. För orientering är glasögon i princip en omöjlighet och det är linser som gäller.

För orientering och andra idrotter som utövas utomhus under längre tid (skidåkning, löpning, cykling, med flera) kan det vara en idé att bära UV-blockerande linser för att skydda ögonen mot solens skadliga strålar. Ett alternativ är att bära solglasögon med UV-filter.