Närsynthet

Närsynthet, eller myopi med en medicinsk term, är ett synfel som gör att det blir svårare att fokusera blicken på längre avstånd. Synen blir helt enkelt otydlig och objekt kan upplevas som suddiga. Närsynthet är idag ett mycket vanligt synfel bland svenskar och även på många andra platser i världen. Motsatsen till närsynthet är långsynthet eller översynthet.

Närsynthet kan förklaras som ett brytningsfel som innebär att linsen bryter ljuset för mycket, det vill säga att brytningen är för stor för ögats längd. Brytningen sker då framför näthinnan. Synfelet avhjälps med hjälp av konkava linser som buktar inåt och är som tjockast vid kanterna. När det gäller glasögon brukar man tala om minusglas.

Bild på kontaktlins för närsynthet

Besvär av närsynthet

Närsynthet innebär normalt inte samma problem när det gäller trötthet, trötta ögon, med mera som översynthet kan ge upphov till. Den enkla anledningen är anpassningen i ögat inte behöver göras lika ofta under en normal dag. En översynt person behöver, om han eller hon inte har bra hjälpmedel i form av linser eller glasögon, anstränga ögonen varje gång fokus riktas mot ett närliggande objekt men en närsynt person har inte lika många situationer under en dag då blicken på ett mer avlägset objekt måste vara skarp.

Ett större problem med närsynthet framkommer vid bilkörning, cykling och andra liknande aktiviteter i trafiken. En närsynt person kan ha svårt att urskilja till exempel riktningsvisare på bilar på avstånd och kan ha besvär med att läsa skyltar. Brytningsfelet kan kompenseras till viss del genom att spänna ögonen och fokusera noga, men det är i regel bara en tillfällig lösning.

Linser för närsynthet på nätet

Det finns tre sätt att åtgärda närsynthet. Ett kirurgiskt ingrepp är en lösning (Lasek, LASIK eller korrigerande kirurgi), glasögon och kontaktlinser är två andra åtgärder. Kontaktlinser för närsynthet är en åtgärd som har hjälpt många och utbudet av olika märken och produkter är mycket stort. Priserna är relativt låga och du kan utan problem hitta billiga linser för närsynthet, särskilt om du beställer på nätet.

För att kunna beställa linser för myopi på nätet måste du ha ett recept från din optiker. Med det i handen kan du köpa linser online på valfri sajt som säljer kontaktlinser. I beställningsformuläret fyller du i uppgifterna från receptet (diameter, styrka, baskurva), väljer sedan om du vill ha månadslinser eller dagslinser och skickar sedan in din order. Misstänker du att dina värden på receptet kanske inte är aktuella till hundra procent rekommenderas att du gör en ny synundersökning innan du beställer.

Ärftlighet, sociala faktorer och miljö

I Norden beräknas omkring 30% av befolkningen lida av närsynthet. Ungefär samma siffra gäller för befolkningen i USA. Tittar vi på länder i Asien, däribland Japan och Sydkorea, är upp till hälften av de vuxna närsynta. Ärftlighet är den vanligaste orsaken till myopi, men det finns också tecken på att sociala faktorer och miljö spelar in.

Intressant nog verkar det finnas ett klart samband mellan sociala faktorer och närsynthet. I en studie utförd på meniga i Sverige före andra världskriget beräknades ungefär 9% av den undersökta populationen vara närsynt. När en liknande studie genomfördes 2009 blev resultatet att närmare 40% av de undersökta var närsynta. Forskare har dragit slutsatsen att det är den mer stillasittande livsstilen med mycket tid som spenderas med mobiltelefoner, surfplattor och läsning som har gett upphov till den dramatiska ökningen.

Det finns också tecken på att miljö kan påverka och det är då främst den minskade tiden vi spenderar utomhus som är den centrala faktorn. Forskare rekommenderar att man är utomhus minst 14 timmar sammanlagt per vecka för att minska risken för närsynthet.

Andra faktorer som brukar nämnas i diskussionen är stress och intag av mat som ger upphov till högt blodtryck. Det finns dock inga kliniska studier på att dessa faktorer ensamma skulle kunna ge upphov till närsynthet.