Prenumeration eller refill – vad väljer du?

Du som använder linser behöver med jämna mellanrum fylla på med nya fräscha exemplar. För att se till att aldrig gå utan linser kan du naturligtvis göra nya beställningar manuellt i god tid innan linserna tar slut. Det finns emellertid också andra sätt. Du kan använda dig av tjänster som brukar gå under benämningen ”refill” […]

Mycket skärmtid ger dålig syn

Yngre får allt sämre syn och det är den omfattande så kallade ”skärmtiden” som är den stora boven i dramat. Själva aktiviteten att hålla ögonen mer eller mindre fixerade på en fast punkt i långa perioder är en del av problemet, en annan är att det frekventa skärmtittandet gör att tiden som spenderas ute de […]

Kontaktlinser och skelning

Kontaktlinser kan ibland med gott resultat användas för att helt eller delvis korrigera synproblem som kan uppstå på grund av skelning hos barn. Med specialanpassade linser för det synfel som skelningen orsakar finns goda möjligheter att åtgärda en problematik som annars kan bli mycket besvärlig längre upp i åldrarna. Vad är skelning? Skelning innebär att ögonen sinsemellan […]