Elektroniska linser för automatisk skärpa

Det var väl bara en tidsfråga innan tillverkarna av kontaktlinser skulle börja utveckla elektroniska linser med funktioner för automatisk skärpa på olika avstånd. Flera tillverkare, däribland E-Vision Smart Optics, som anses vara en pionjär inom elektroniska kontaktlinser (ECL med den engelska förkortningen), har redan ansökt om ett antal patent och en första prototyp väntas kunna […]

Alla barn har rätt till bidrag till linser och glasögon

Den 1 mars i år klubbade regeringen igenom en ny lag som innebär en del förändringar vad gäller bidrag för kostnad för glasögon och kontaktlinser för barn och unga. De viktigaste förändringarna är att alla barn mellan 8-19 år numera har rätt att få bidrag samt att bidraget ska uppgå till minst 800 kr. Den […]