Linsbyte

Linsbyte (Refractive Lens Exchange) är en metod som är vanlig för att åtgärda den ålderssynthet som ofta uppkommer i sena 40-årsåldern eller 50-årsåldern. Metoden kan också användas för att åtgärda katarakt (grå starr). Vad det handlar om är att man helt enkelt byter ut den gamla linsen mot en ny som kommer att sitta kvar för resten av livet. Den nya linsen kan vara antingen monofokal eller multifokal.

Behandlingar med linsbyte som åtgärd är inte särskilt komplicerade och operationen tar inte särskilt lång tid. Eftervården behöver inte heller vara särskilt komplicerad. Det är dock viktigt att känna till att det kan gå månader innan du upplever att du har vant dig vid din förbättrade syn. Nedan kan du läsa mer om linsbyte.

För vem passar linsbyte som behandling

Linsbyte är det naturliga valet för den som är lite äldre och antingen lider av ålderssynthet, har något annat mer vanligt synfel eller lider av grå starr. Grå starr, eller katarakt med den medicinska termen, är ett tillstånd då linsens celler på grund av ålder dör och grumlar linsen. För den som är yngre (normalt under 45 år) används ögonlaser i stället för RLE.

Metoder för linsbyte

Alla linsbyteoperationer av typen RLE sker i grunden på samma sätt. De skillnader som finns handlar om dels hur den gamla linsen tas bort, dels egenskaperna i den lins som sätts in i stället för den gamla. Idag finns tre olika typer av linser, nämligen monofokala, multifokala och trifokala.

Om du lider av översynthet, närsynthet eller astimatism kan du välja att sätta in en monofokal lins. Denna fungerar som så att den kan ge bra syn på kort eller långt håll. Majoriteten av dem som väljer en monofokal lins väljer att se bra på långt håll (till exempel för att slippa glasögon vid bilkörning). För att se bra på kort håll kan man komplettera med ett par läsglasögon.

Vill du i stället kunna få bra syn på både kort och långt håll ska du välja en bifokal (två styrkor) eller trifokal (tre styrkor) lins. Har du brytningsfel kan du också välja en torisk lins. Biverkningarna är lite större om du väljer en multifokal lins och det beror på att det tar tid för ögonen att vänja sig vid de olika styrkorna.

Operationen sker i två steg. Efter att ha gett lokalbedövning tar läkaren ut den befintliga linsen. Därefter sätter läkaren in en ny syntetlins. Operationen tar bara 10-15 minuter per öga och komplikationerna är normalt ganska små. Vanliga biverkningar är irritation och smärta. Ibland kan också efterstarr uppstå. Vid efterstarr görs en kompletterande behandling med laser.

Vid en gråstarrsoperation kommer läkaren först att med ultraljud dela den befintliga linsen i smådelar. Därefter sugs linsen ut ur ögat och sedan placeras den nya linsen in. Hela operationen tar inte mer än någon kvart och den görs under lokalbedövning. Efter operationen kan du uppleva besvär i form av smärta, torra ögon, ljuskänslighet, med mera, men alla besvär är av övergående karaktär och redan inom ett par dagar kan du leva som vanligt.

Vad kostar linsbyte?

Linsbyte är en dyrare operation är exempelvis ögonlaserbehandlingar. Det finns en grundkostnad för själva operationen som uppgår till omkring 40 000 kr. I tillägg får du betala mer om du vill ha en multifokal eller trifokal lins. Väljer du en monofokal lins tillkommer egentligen inget utöver grundkostnaden. RLE-operationer bekostas av dig själv eller din arbetsgivare.

Om du vill göra en gråstarrsoperation kan du få den betald av landstinget. Det är en mycket stor efterfrågan på denna typ av operation, så du får räkna med att det kan ta flera månader upp till ett år innan du får tid för operation. Givetvis kan du också vända dig till en privatklinik. En gråstarrsoperation kostar i genomsnitt mellan 30 000 – 35 000 kr.