Få svenskar tar ögonhälsan på allvar

Närmare fyra av fem anser att synen är det avgjort viktigaste av våra fem sinnen. Samtidigt finns en diskrepans mellan den uppfattningen och i vilken utsträckning vi prioriterar våra ögon. Det följer av en undersökning från Specsavers i vilken över 5000 respondenter i fem europeiska länder, däribland Sverige, har tillfrågats om sina vanor när det gäller bland annat ögonkontroller och hygien vid användning av linser.

Det går långt mellan kontrollerna

Det är rekommenderat att den som har behov av synhjälpmedel som glasögon och linser bör kontrollera synen åtminstone vartannat år, lite beroende på ålder. Den som använder linser bör undersöka ögonen oftare, kanske till och med ett par gånger per år. Trots att de flesta som använder glasögon och/eller linser känner till vikten av regelbundna kontroller är det enligt Specsavers undersökning bara 44% som följer rekommendationerna.

Fusk med hygienen

Bland dem som använder linser är det en absolut majoritet (nästan nio av tio) som tycker sig ha kunskapen om hur linser ska sättas i och tas ut, hur de ska bäras och hur de ska rengöras och förvaras. Det är en fullt godkänd siffra (även om 100% givetvis vore optimalt). Samtidigt är det så många som 50% som uppger att de på olika sätt fuskar med rekommendationerna. En av två bär linserna en stund för länge ganska ofta medan ungefär samma antal linsanvändare uppger att de inte är så noga med att byta linsvätska varje dag.

Dålig medvetenhet om kost och ögonhälsa

Det kanske mest intressanta (och kanske också mest nedslående) resultatet av Specsavers undersökning är att en majoritet av de tillfrågade svenskarna har en bristfällig kunskap om kopplingen mellan ögonhälsa och kost och träning. Det är till exempel endast 14%, eller ungefär en på sju, som känner till att brist på fysisk aktivitet ökar risken att drabbas av olika ögonsjukdomar. Dessutom är det bara 18% som vet att övervikt kan vara en orsak till besvär med ögonen och 29% som känner till att rökning kan ge upphov till ögonsjukdomar.