Tolka recept

Efter synundersökning får du ett kontaktlinsrecept – läs allt om vad uppgifterna betyder och om hur du fyller i när du köper linser på nätet.

Efter slutförd synundersökning hos optikern skrivs ett recept, eller en ordination med ett annat namn, ut. Detta recept är egentligen tänkt att användas hos optikern hos vilken du gör synundersökningen, men du har alltid rätt att få en kopia av receptet, detta enligt patientdatalagen. Du kan begära ut ditt kontaktlinsrecept när som helst.

Ditt kontaktlinsrecept inkluderar uppgifter om dels linsens grundläggande egenskaper (vätskehalt, material, med mera), dels parametrarna för korrigeringen av ditt synfel. Med hjälp av dessa uppgifter kan du köpa dina linser hos vilken optiker du vill eller på nätet. Man kan jämställa ett kontaktlinsrecept med ett recept på läkemedel. Du kan ju uppsöka vilket apotek som helst för att hämta ut din medicin och precis samma sak gäller för linser.

Tolka recept – alla parametrar

När du får ditt kontaktlinsrecept i handen kan uppgifterna som anges verka som rena grekiskan och utan en guide är det mycket svårt att identifiera vad som menas med parametrarna. Här ger vi dig en sammanfattande förklaring av vad förkortningarna och värdena betyder.

H (R) OD / V (L) OS
Dessa förkortningar på receptet anger helt enkelt vilket öga det handlar om. H respektive L står för höger respektive vänster (Right/Left) och det sista ledet är den latinska benämningen. På en del recept finns inte dessa förkortningar utan parametrarna är utskrivna under rubrikerna ”höger” respektive ”vänster”.

Styrka (POW)
Styrkan anger synfelet bestämt i form av en plus- eller minussiffra (normalt -10 – + 6). Uppgiften anger också indirekt om du är långsynt (hyperop) eller närsynt (myop). Ett plusvärde visar att du är långsynt medan ett negativt värde betyder att du är närsynt.

Baskurva (BC)
Den här uppgiften anger kupigheten i linsen och värdet beskriver linsens radie sett vid insidan. Ju högre värde desto mindre kupighet, ju lägre värde desto mer kupighet. Siffran anges i millimeter.

Diameter (DIA)
Diametern anger helt enkelt linsens storlek mätt från ytterkanterna (i millimeter).

Cylinder (CYL)
Cylindervärdet finns med på receptet i det fall du har astigmatism och värdet anger det uppmätta brytningsfelet. Beställer du toriska linser på nätet ska du ange detta värde.

Axel (AX)
Även axelvärdet är unikt för astigmatism. Detta värde beskriver vinkeln på brytningsfelet (20-180).

Addition (ADD) / X-Styrka
I progressiva och bifokala linser finns flera olika fokala fält. Värdena för denna parameter kan vara Low, Medium och High.

Parametrar på gamla linsförpackningar

Har du inte något kontaktlinsrecept hemma men väl en gammal linsförpackning kan du hitta alla uppgifter ovan på förpackningen. Att notera är att de inte är utskrivna lika tydligt som på receptet. Normalt finner du värdena för styrka (samt cylinder + axel om det handlar om toriska linser) längst upp på förpackningen utskrivna med stora tecken och uppgifter om baskurva och diameter längre ner i en lite mindre stil.

Olika värden för olika synfel

Vilka värden du ska fylla i när du beställer dina linser online bestäms av ditt synfel. Är du närsynt eller översynt är det en begränsad uppsättning värden som behövs för att tillverka linser för att åtgärda ditt synfel. Lider du av astigmatism finns ett par ytterligare parametrar att ta hänsyn till. Nedan är en lathund för värdena för respektive synfel.

Myopi/Presbyopi/Hyperopi

 • Styrka
 • Baskurva
 • Diameter

Astigmatism

 • Styrka
 • Baskurva
 • Diameter
 • Cylinder
 • Axel

Progressiva/multifokala linser

 • Styrka
 • Baskurva
 • Diameter
 • X-styrka

Ny synundersökning varje år

Vi rekommenderar att du gör en synundersökning en gång per år, dels för att se till att dina ögon är friska och dels för att säkerställa att du använder linser och/eller glasögon som är exakt anpassade för ögonen. En synundersökning kostar mellan 200-500 kr.

Det är viktigt att känna till att ett glasögonrecept och ett kontaktlinsrecept inte är samma sak. Det är olika uppgifter som noteras och du kan därför till exempel inte använda ett glasögonrecept för att beställa linser på nätet. För att köpa linser måste du ha bland annat data om diameter och baskurva och dessa data anges inte på ett recept för glasögon.