Brytningsfel

Brytningsfel är samlingsnamnet för framför allt tre typer av synfel, nämligen närsynthet (myopi), översynthet (hyperopi) och astigmatism. För alla dessa tre är det huvudsakliga problemet detsamma, nämligen att ljusets brytning i ögat inte sker vid näthinnan utan antingen framför den eller vid en tänkt punkt bakom den. Det är fel eller skador på linsen och/eller hornhinnan alternativt skador på musklerna som kontrollerar linsen som ger upphov till brytningsfel.

Alla brytningsfel kan korrigeras med linser och det går att få hjälp även om synfelet är av det större slaget. Idag kan du köpa linser för brytningsfel på nätet. Det enda du behöver är ett aktuellt recept från din optiker.

Bild på kvinna med brytningsfel

Närsynthet

Närsynthet som synfel uppkommer på grund av att ljusstrålarna bryts framför näthinnan. Det ger den effekten att objekt på längre håll upplevs som suddiga medan objekt på nära håll är tydliga. Närsyntheten kan vara mer eller mindre allvarlig. Vissa som lider av extrem närsynthet ser klart endast på ett avstånd av maximalt 20 centimeter.

Närsynthet åtgärdas med kontaktlinser med minusvärden (-0.25 – 10). Minusvärdet anger att linsen är konkav och därmed motverkar den alltför starka brytningen i ögat. Kontaktlinser för närsynthet kan beställas på nätet med ett aktuellt kontaktlinsrecept.

Översynthet

Översynthet som synfel handlar om att ljusstrålarna möts vid en tänkt punkt bakom näthinnan. Resultatet av den alltför svaga brytningen blir att synen är god på längre avstånd medan den är otydlig/suddig på nära håll.

Översynthet kan åtgärdas med hjälp av kontaktlinser med plusvärden (+0.25 – 6). Dessa linser är konvexa vilket innebär att de är smalare på kanterna och tjockare på mitten ungefär som ett förstoringsglas. Den tjockare mittdelen gör att ljusstrålarna samlas ihop och bryts vid näthinnan.

Astigmatism

Astigmatism är ett brytningsfel som uppträder i det fall hornhinnan alternativt linsen inte har en jämn krökning. Synfelet gör att synen blir suddig både på nära håll och kort håll eftersom brytningen av ljuset sker både framför och bakom hornhinnan. Astigmatism är framför allt ett ärftligt synfel men det kan också uppkomma i samband med operationer eller efter skador.

Astigmatism kan ganska enkelt åtgärdas med toriska linser i form av kontaktlinser eller glasögon. Denna form av lins är böjd med olika vinklar och har därmed olika styrkor. Du kan köpa toriska linser på nätet enkelt, bara du har ett recept från din optiker. Linserna finns både som dagslinser och korttidslinser (månadslinser).

Ögonlaser för brytningsfel

Ögonlaser är kirurgi som syftar till att minska behovet av att använda fysiska hjälpmedel såsom linser och glasögon för att uppnå god syn. En mer medicinsk benämning är refraktiv kirurgi. Refraktiv kirurgi kan användas för såväl närsynthet och översynthet som astigmatism.

Alla laserbehandlingar sker på ytan av ögat på hornhinnan. Beroende på synfel görs slipningar eller skrapningar för att förändra formen på hornhinnan för att avhjälpa brytningsfelet. Vid behandling av närsynthet till exempel förändrar laserkirurgen hornhinnans form till att bli mer konkav.

Med de olika behandlingar som finns (Lasek, Lasik, ICL, med flera) går det att korrigera synen i mycket stor utsträckning. Nedan ser du genomsnittliga värden för metoderna.

Närsynthet: Upp till -10.00 dioptrier
Översynthet: Upp till 4.0 dioptrier
Astigmatism: Upp till 6.0 dioptrier

Andra synfel

Ovan tre synfel är de enda som egentligen beror på brytningsfel. Det finns många andra synfel, till exempel sådana som uppstår på grund av en minskad ackommodationsförmåga (ålderssynthet är ett exempel) en skada på musklerna i och kring ögat, skada på synnerv, starr, näthinneavlossning med mera. Synfel som inte beror på brytningsfel kan i regel inte avhjälpas med linser eller glasögon.