Smarta hjälpmedel för att sätta i linser

applikator-linser

Att sätta i linser är något som även dem som har använt linser i många år då och då kan ha problem med. Själva appliceringen, då den extremt tunna linsen ska placeras rätt på hornhinnan, är nämligen något som kräver finmotorik och en stadig hand.

Det finns en rad smarta hjälpmedel att använda för att sätta i linser och en typ av produkt som blir allt mer populär är den genom vilken appliceringen sker via ett skaft med en konkav del längst upp, en så kallad applikator. Tillvägagångssättet när man sätter i linsen är att man först placerar kontaktlinsen i urgröpningen i applikatorn för att sedan föra skaftet mot hornhinnan. När linsen sitter på plats på ögat är det bara att upprepa för det andra ögat. Applikatorer för kontaktlinser finns såväl med en vakuumfunktion som utan. Med vakuumfunktionen blir det ännu lite lättare att få linserna på plats.

Bättre hygien och säkrare applicering

En produkt av det här slaget gör det betydligt enklare att få linserna på plats, särskilt kanske för barn, unga och äldre. Samtidigt finns fler fördelar än så. Framför allt kan vi nämna säkerheten och hygienen. Vid applicering med fingrarna finns alltid risken att naglarna kommer i kontakt med ögat vilket kan leda till allt från en mindre irritation till större skador. Genom att man över huvud taget inte behöver använda fingrarna för placeringen på hornhinnan undviks denna risk helt och hållet.

Frågan om hygien är självklart direkt kopplad till detta; om fingarna inte behöver komma i kontakt med ögonen blir appliceringen mycket mer hygienisk. Hur noga man än är med att tvätta händerna finns alltid bakterier och smuts kvar, och även en liten förorening kan orsaka besvär vid linsanvändning. Det gäller bara att se till att själva applikatorn är ren!